Pavel Raus

HODONÍN – OTEVŘENÉ A SPRAVEDLIVÉ MĚSTO

garant: Pavel Raus

Zasadíme se o vytvoření stabilní, spravedlivé samosprávy a přátelského městského úřadu. V komunikaci s veřejností:

  • zachováme stávající vyzkoušené zaběhnuté způsoby komunikace mezi občany a vedením města a budeme pracovat na ještě bližším spojení
  • budeme usilovat o otevřenou elektronickou i osobní komunikaci mezi zastupiteli a občany
  • zachováme zveřejňování zápisů z rady města, faktur a uzavřených smluv a možnost sledování plnění rozpočtu města (rozklikávací rozpočet)
  • zachováme webovou aplikaci Hlášení závad, kde je možné oznámit jakékoli nedostatky a závady na území města Hodonína a zlepšíme její fungování
  • zachováme pořádání kulatých stolů, veřejného fóra a diskuzí s občany a rozšíříme je o besedy v jednotlivých částech města včetně místních částí Pánov a Nesyt

Občané musí vědět, že se s majetkem města nakládá spravedlivě. Proto:

  • zachováme dotační programy a zveřejňování přehledu poskytnutých dotací a všech dotačních smluv
  • vytvoříme jasná pravidla pro nakládání (pronájem, prodej) s majetkem města
  • na začátku volebního období připravíme investiční plán a předložíme jej veřejnosti
  • zavedeme participativní rozpočet (možnost pro občany rozhodnout hlasováním, kam půjde část rozpočtu města), pro první rok navrhujeme výši 2 mil. Kč
TOPlist