David Herzán

HODONÍN – MĚSTO KULTURY A SPORTU

garant: David Herzán

Nesmírně důležitou úlohu města tedy vidím ve vytvoření co nejlepších podmínek pro kulturní i sportovní vyžití formou budování kvalitního zázemí a grantové podpory a pobídky. Konkrétně navrhujeme:

 • Oživení kulturního dění v centru města v letních měsících (vybudování stálého pódia, grantové pobídky) formou multižánrového festivalu
 • Rekonstrukce vnitřních prostor Domu kultury
 • Rekonstrukce kina, včetně klimatizovaného sálu
 • Postupná rekonstrukce koncertního sálu na Horních Valech 2
 • Podpora Hodonínského symfonického orchestru a smíšeného pěveckého sboru
 • Podpora Základní umělecké školy
 • Zachování podpory Slováckého krúžku jako nositele folklorních tradic

V oblasti sportu:

 • Dokončení analýzy a koncepce sportu v Hodoníně
 • Podpora sportu dětí
 • Propojení cyklostezek ve městě (realizace opatření ze zpracovávaného generelu cyklistické dopravy)
 • Výstavba druhé tělocvičny pro ZŠ U Červených domků
 • Vybudování venkovního plaveckého bazénu na letním koupališti
 • Postupné budování hřišť na všech sídlištích v Hodoníně
TOPlist