Ing. Antonín Tesařík

HODONÍN – MĚSTO PŘÍJEMNÉ PRO ŽIVOT

garant: Antonín Tesařík

Jako garant programového cíle Hodonín – příjemné město pro život mám následující priority:

 • v součinnosti samospráv Města Hodonína, Jihomoravského kraje a státu urychlit přípravu a realizaci velkého obchvatu města, zlepšit životní podmínky obyvatel dotčených trasou silničního průtahu na Slovensko městem, zamezit negativním dopadům prachu, hluku a výfukových emisí tranzitující dopravy
 • s přípravou realizace dálnice D55 udržet 3 vstupy do města, kdy ministerstvo dopravy chce redukovat pouze na 2
 • zasadit se o obnovu parků, např. parku na Mírovém náměstí, nám.Osvobození, Sadová, rozšíření Lázeňského parku
 • připravit a zahájit realizaci obnovy chodníků na „starém“ hřbitově, včetně instalace osvětlení
 • zvýšit rozsah zeleně, včetně mobilní zeleně ve městě, zajistit systém, který při realizaci investičních akcí na infrastruktuře města zvýší využití ploch pro městskou zeleň

V oblasti bezpečnosti a pořádku:

 • Zachovat existenci terénních sociálních pracovníků a asistentů prevence kriminality a jejich každodenní směřování do problémových lokalit města.
 • Zachovat také rozšířený počet „strážců parků“ v dalších částech města (Bažantnice, Jihovýchod, Větrná hůrka)
 • Instalovat kamerový systém do lokality Prav.Veselého – Janáčkova a Mírové náměstí a zlepšit bezpečnostní situaci v této lokalitě
 • Nadále rozšiřovat počet upravených a osvětlených přechodů pro chodce
 • Vybudovat přemostění silnice I/55 u ZOO pro pěší a cyklisty

V oblasti péče o zdraví:

 • Chceme moderní a dobře fungující nemocnici! Naší prioritou je proto i nadále v úzké spolupráci se zřizovatelem – Jihomoravským krajem:
 • Zasadíme se za zachování současného rozsahu akutní a ambulantní péče v Nemocnici TGM Hodonín při jednáních o nových rámcových smlouvách se zdravotními pojišťovnami
 • Pokračovat v každoroční finanční podpoře modernizace přístrojového vybavení nemocnice jako potřebné investice do podpory zdraví obyvatel města a okolí
 • požadovat dostupnost akutní lékařské péče po celých 24 hodin denně, požadovat navrácení RLP v nočních hodinách do města Hodonína a noční lékárenské služby o svátcích.
 • Pokračovat v projektech v oblasti zdravotní prevence ve spolupráci s místními organizacemi a Národní sítí Zdravých měst

Chceme, aby byl Hodonín příjemný a lákavý i pro návštěvníky a turisty.

 • Proto podporujeme zpracování koncepce cestovního ruchu. A dále chceme:
 • Podpořit projekt přístavu na Očovských lukách, který chystá Ředitelství vodních cest ČR a aktivně připravovat doprovodnou infrastrukturu a atraktivní odpočinkovou zónu směrem k Lázním Hodonín
 • Ve spolupráci s majitelem podpořit rozvoj atraktivního cíle vodní turistiky a cykloturistiky – Veslařského klubu a jeho širokého okolí.
 • Rozvíjet Lázně Hodonín v majetku města
 • Zahájit postupnou rekonstrukci a modernizaci objektů zoologické zahrady
 • Přispět k větší propagaci místních turistických cílů (reklamy před Hodonínem, lepší navigace po městě, vzájemná propagace a „slevové balíčky“ při návštěvě více cílů, internet, informace na nádražích,..).
 • V blízkosti turistických cílů podpořit zřízení piknikových a odpočinkových míst.
 • Podpořit vznik nových expozic, které připomenou industriální dědictví našeho města (cukrovarnictví, tabákový průmysl, těžba lignitu, cihlářství) po vzoru Muzea naftového dobývání a geologie.
TOPlist