MUDr. Marta Kotková

HODONÍN – POMÁHAJÍCÍ MĚSTO

garant: Marta Kotková

Vzhledem k mé profesi jsou mi blízké všechny pomáhající aktivity. Tedy pomáhající těm, kteří to skutečně potřebují: děti, rodiny, senioři, sociálně znevýhodnění,…
Společnost je natolik vyspělá, nakolik se dokáže postarat o své nejslabší. To rozhodně platí i pro každou obec a město a proto je pro nás POMÁHAJÍCÍ MĚSTO jedním z pilířů naší vize.

Budeme prosazovat následující priority:

 •  pokračování systému komunitního plánování soc. služeb ve spolupráci se spádovými obcemi, zachování a financování sítě soc. služeb na území města
 • v rámci sítě podpora terénní sociální služby, odlehčovací služby a azylovou péči (Dům pro matky s dětmi, Psychocentrum domeček, Homediss, Charita, CPR)
 • zachování a rozšíření slev pro seniory a projektu Senior taxi
 • pro umírající umožnění důstojných podmínek formou zajištění paliativní péče (domácí hospicová péče, paliativní lůžka v nemocnici)
 • větší podpora ocenění práci dobrovolníků (Dobrovolnické centrum Dobromysl)
 • odstraňování bariér – fyzických (chodníky, nájezdy, ...) a psychických (pohled většinové společnosti na znevýhodněné občany)
 • rozšíření podpory volnočasových aktivit seniorů a dětí ze sociálně slabých rodin
 • zřízení denního centra pro lidi s demencí
 • upřesnění pravidel sociálního bydlení, aby více pomáhalo občany vracet do života a omezilo se vytváření vyloučené lokality v oblasti Pravoslava Veselého – Janáčkova
 • podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, těžce zaměstnatelných i absolventů škol
 • zajištění služeb pomoci ohroženým rodinám (poradenství, mediace, aktivizační služby, …)
 • Aktivní práce s dlužníky - motivovat zadlužené občany k vyrovnání svých závazků reálným způsobem , namísto zatlačování do ekonomické beznaděje.

 

TOPlist