Ing. Jiří Štukavec

HODONÍN – MĚSTO PŘÁTELSKÉ RODINÁM

garant: Jiří Štukavec

 • Hodonín by měl být živým městem, ve kterém se každý člen rodiny – od novorozence až po prarodiče bude cítit dobře. K tomu je potřeba zajištění rozvoje města s prostorem pro kvalitní a dostupné bydlení, vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity a pro relaxaci.
 • Kvalitní bydlení je spojeno s  dobrou infrastrukturou (chodníky, propojené cyklostezky, silnice, parkování), přívětivým uličním prostorem, kde má své místo i zeleň v podobě stromů, keřů, které za horkých letních dní dopřávají všem blahodárný stín a příjemné mikroklima, pořádek, bezpečí, umět pomoci slabším či potřebným a hlavně dobré mezilidské vztahy.

V tomto směru budeme usilovat o:

 • Příprava a následná realizace nových městských bytů a startovacích bytů pro mladé rodiny v režii města (lokalita Horní Plesová), rychlé rozhodnutí o bytovém domě Pastelky
 • Příprava a následná realizace infrastruktury pro výstavbu rodinných domů (Výhon) a aktivní hledání nových příležitostí
 • Doplnění chybějících parkovacích míst (Větrná hůrka u kotelny, Jihovýchod, Bažantnice, Sadová, Jánošíkova)
 • Vybudování záchytného parkoviště pro centrum města (ul. Koupelní)
 • Zachování rezidentních parkovacích zón a rozšíření minimálně na ul. Sadová a Svatopluka Čecha
 • Rekonstrukce ulic –, Jánošíkova, Měšťanská, Radniční, U Cihelny, Hornická čtvrť, Sv. Čecha, Dukelských hrdinů, Pr. Veselého, Perunská,…
 • Dobudovat síť cyklostezek a jejich propojení (ul. Velkomoravská, propojení cyklostezek Žižkova-Družstevní-Bratří Čapků, další úpravy podle zpracovávaného generelu cyklistické dopravy)
 • Eliminaci nebezpečných míst pro cyklisty (výtluky, kanálové vpusti aj.)
 • Pokračování v regeneracích sídlišť Bažantnice, Větrná hůrka a Jihovýchod (komunikace, parkoviště, hřiště, zeleň)

Vzdělání našich dětí je prioritou nás všech, kdy město musí zajistit kvalitní podmínky, a proto budeme usilovat o:

 • Finanční podporu hodonínských dětí nastupujících do 1. tř. ZŠ - tzv. pastelkovné
 • Zachování dostatečného počtu míst v mateřských školách
 • Pokračování v opravách a modernizaci mateřských a základních škol
 • Zachování stávající sítě středoškolského vzdělávání s nabídkou absolventských pracovních příležitostí ve spolupráci se soukromou sférou
 • Podporu preventivních vzdělávacích programů a školních psychologů s celým úvazkem na každé škole za účelem boje proti šikaně a ostatním patologickým jevům
 • Pokračovat v řešení dopravní situaci u hodonínských základních škol s důrazem na větší bezpečnost dětí, včetně instalace bezpečných stojanů na kola

A nakonec :) mi dovolte představit program péče o rodinu, její relaxaci a zaměstnání:

 • Zavedení hodonínského porodného – finanční příspěvek od města při narození dítěte (viz např. Josefov)
 • Další postupná regenerace sídlišť a zahájení regenerace parků a dalších míst odpočinku (lesopark Dúbrava, Očovské louky s lokalitou U Jezu)
 • Podporu volnočasových aktivit a letních táborů formou grantů města, zrovnoprávnění podpory mimosportovních aktivit ve výši min. 5 tisíc Kč na dítě a rok
 • Pokračování grantové podpory programů pro posilování partnerských a rodičovských kompetencí a pro trávení volného času celých rodin
 • Podpora místních zaměstnavatelů a malých živnostníků (vstřícný úřad, poradenské místo OHK, pravidelná setkávání)
 • Efektivní budovaní podnikatelských (průmyslových) zón, které nebudou dopravou a jinými emisemi zatěžovat obyvatele města
TOPlist