Mgr. Ladislav Ambrozek

HODONÍN - ZELENÉ MĚSTO

garant: Ladislav Ambrozek

V posledním měsíci dostávám častou otázku od novinářů, co považuji jako lídr výrazného volebního uskupení za prioritu našeho volebního programu. Je těžké vybrat jednu věc. Nicméně u mne osobně (určitě je to i mou profesí) do popředí po posledních dvou horkých a suchých letech vystoupila nutnost výrazně změnit přístup města k plochám zeleně, stromů a vodních prvků.

Odborně se tomu říká adaptační strategie na změny klimatu a některá města ji již mají zpracovanou. Hodonín musí jít touto cestou také! Co to konkrétně znamená?

 • Obnovu a rozšíření stromové zeleně, včetně vhodného výběru odolných druhů
 • důraz na udržení dešťové vody ve městě, včetně podpory soukromých subjektů, aby takto postupovaly
 • vytváření podmínek pro zvětšování vodních ploch ve městě a jeho okolí – jezírka, propojovací kanály (Očovské louky, lesopark Dúbrava)
 • projekční připravu a postupnou realizaci citlivé obnovy lesoparku Dúbrava s revitalizací vodních ploch
 • na Očovských loukách připravu projektu propojení budoucího přístavu s centrem města a lázněmi a na loukách postupnou realizaci územního plánu, tj. parkových úprav a přírodních sportovišť
 • postupnou revitalizace městských parků
 • posílení zeleně na náměstí při zachování možnosti pořádání kulturních akcí
 • projektování retenčních prostor – vodních ploch pro zadržování dešťových vod
 • Výsadbu keřové zeleně, záhonů a lučních trávníků (viz kruhový objezd u Lázní)
 • Budování pítek na veřejných místech, včetně podpory soukromých subjektů
 • Zřízení lokality pro možnost výsadby stromu za narozené dítě
 • Finanční a materiální podporu místních obyvatel i firem k „zeleným“ úpravám a péči o jejich okolí, včetně truhlíků s květinami
   
TOPlist