Ing. Antonín Tesařík
Ing. Antonín Tesařík
člen Rady Jihomoravského kraje
narozen 15. 7. 1960
člen KDU-ČSL
navržen KDU-ČSL

V roce 1983 jsem absolvoval studium a složil úspěšně státní zkoušky na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině, fakultě Provozu a ekonomiky dopravy se zaměřením na železniční dopravu.Pracoval jsem postupně v různých funkcích v Přerovských chemických závodech k,p,, Sigmě Hodonín k.p.,téměř 12 let jako vedoucí odboru dopravy ve firmě Moravské naftové doly,a.s.

Od roku 2002 jsem se stal 1.náměstkem ministra dopravy, odpovědným zejména za ekonomiku rezortu a po vstupu do EU také za čerpání fondů EU. Na tuto práci jsem navázal ve funkci náměstka ministra kultury v letech 2006-2008.

Po návratu do Hodonína jsem vyhrál výběrové řízení na funkci ředitele Nemocnice TGM Hodonín. Zde jsem úspěšně působil v letech 2008-2012,zastavil jsem setrvalý ekonomický propad nemocnice, vyřešil kumulovanou ztrátu téměř 50 mil.Kč,nastavil dobrou spolupráci se zdravotními pojišťovnami a postupně ekonomicky,personálně i odborně nemocnici stabilizoval. Zároveň jsem s podporou zřizovatele, Jihomoravského kraje,zahájil proces modernizace a realizoval řadu projektů :
dokončení zateplení nemocnice s výměnou všech oken,vytápění nemocnice,modernizace přístrojového vybavení včetně obměny lůžkového fondu a sanitek, stravovacího provozu, modernizace provozu dialýzy a další. Za svého působení jsem vždy razil zásadu dobrého přístupu nemocničního personálu, který jsem považoval za stejně důležitý, jako poskytování kvalitní zdravotní péče.

Přijal jsem nabídku jít do krajských voleb 2012 jako lídr KDU-ČSL za okres Hodonín a díky dobré práci i renomé v nemocnici i podpoře voličů v těchto volbách jsem byl zvolen z pozice krajského zastupitele po ustavení koalice uvolněným členem Rady JMK. Do mé odpovědnosti i působnosti byl svěřen náročný úkol – připravit základní strategický dokument pro rozvoj Jihomoravského kraje, tzv,Zásady územního rozvoje, který definuje koridory dálniční i železniční sítě na území kraje, ale také energetické sítě,ale také např. opatření protipovodňové ochrany, opatření na boj se suchem, lokality ochrany přírody a další. Úkol byl o to těžší, že tento klíčový a strategický územně-plánovací dokument byl v předchozím funkčním období zrušen po napadení žalobou aktivistů,spolků, jednotlivců i obcí rozhodnutím Nejvyššího správního soudu v plném rozsahu. I tento úkol, který se také týká hodonína a Hodonínska, jsem se spolupracovníky úspěšně zvládl, byl řádně projednán, získal podporu 12 ministerstev a obstál i další soudní přezkum při opakovaném napadení žalobou ze strany aktivistů. Dnes má Jihomoravský kraj pro svůj rozvoj platný dokument , který je také závazný pro územní plány obcí.

V krajských volbách 2016 jsem byl opět zvolen do funkce krajského zastupitele Jihomoravského kraje a vykonávám zde funkci předsedy Klubu zastupitelů KDU-ČSL , člena Výboru pro dopravu a územní plánování a člena Komise regionálního rozvoje.

V současné době pracuji jako OSVČ. V návaznosti na své předchozí působení se zajímám velmi o oblast dopravy a zdravotnictví v Hodoníně i v rámci okresu, aktivně podporuji a zapojuji se např.do aktivit k urychlení výstavby dálnice D55, velkého obchvatu Hodonína i obchvatu obcí Petrov,Strážnice, Veselí n.Mor. a podpoře další modernizace Nemocnice TGM Hodonín.

 

TOPlist