Mgr. Ladislav Ambrozek
Mgr. Ladislav Ambrozek
projektový pracovník
narozen 27. 7. 1970 v Hodoníně
člen KDU-ČSL
navržen KDU-ČSL
V roce 1993 jsem absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Po vojenské službě jsem déle než čtyři roky učil na základní škole v Mutěnicích. Z této zkušenosti mj. pramení má velká úcta k dobrým pedagogům, protože jsem si vyzkoušel, jak náročné toto povolání je.
V listopadu 1998 jsem byl zvolen místostarostou Hodonína a tuto funkci jsem zastával osm let. Z velké řady úspěchů, které se v tomto období ve městě podařilo prosadit, si nejvíce vážím zavedení kamerového systému, strážců parků, zapojení do projektu „Zdravé město“, zachování a rozvoj hodonínských lázní.
V letech 2006–2010 byla přestávka nejdelší. V tomto jsem od manželky převzal štafetu „rodiče na dovolené“ a věnoval více času svým pěti dětem.
Aktuálně jsem ve funkci místostarosty města třetím rokem. V tomto období se podařila dotáhnout do konce dlouho odkládané rekonstrukce krytého plaveckého bazénu a správní budovy hřbitova, pokračovat v opravách komunikací, modernizovat základní a mateřské školy i základní uměleckou školu. Za velký úspěch považuji, že jsme přispěli ke stabilitě vedení města, vždyť tři roku vcelku je v posledních dvou volebních obdobích nevídaný jev.
Za jeden z největších darů ve svém životě považuji svou rodinu. Vážím si „instituce“ rodiny a manželství a těmto hodnotám se snažím věnovat ve volném čase, např. zapojením do programů „Manželská setkání“, „Manželské večery“, přípravy snoubenců nebo spolupořádáním táborů či víkendů pro tatínky s dětmi.
Mezi mé koníčky patří sborový zpěv a volejbal.
Své rodné město Hodonín miluji. Vážím si všech jeho občanů a všem jsem připraven sloužit v roli starosty. Naše město má naději, má před sebou pozitivní budoucnost. Máte to ve svých rukách.

 

 

 

 

TOPlist